Termeni si conditii

Când utilizați acest site https://clevercontrol.com/ sau orice alt site web deținut de CleverControl, sunteți de acord să acceptați și să fiți obligați de următorii Termeni de utilizare și condiții cu CleverControl Inc, care pot fi schimbate oricând. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, nu puteți utiliza sau accesa acest site web. Materialele și informațiile conținute de site-ul web sunt protejate de legea aplicabilă în materie de drepturi de autor și mărci comerciale.

 

Licența de copyright pentru site-ul web

  1. CleverControl vă acordă o licență temporară revocabilă, neexclusivă, unei singure copii a materialelor și informațiilor de pe site-ul web, numai în scopul vizualizării.

Acesta nu este un transfer de titlu, ci doar o acordare a unei licențe și în baza acestei licențe este posibil să nu:

–    modificați sau copiați orice materiale;

–    interfera sau perturba site-ul web sau orice rețele conectate la site-ul web;

–    utilizați orice dispozitiv sau software pentru a interfera cu funcționarea corectă a site-ului web sau cu orice tranzacții oferite pe acest site;

–    ia orice măsură care impune o încărcătură nejustificată sau disproporționat de mare asupra infrastructurii CleverControl;

–    utilizați site-ul web pentru a razi sau colecta informații despre site-ul sau vizitatorii acestuia;

–    să înlocuiască orice persoană sau entitate sau să afirme în mod fals sau să prezinte în mod greșit afilierea cu o persoană sau entitate;

–    elimina din materialele sau informațiile orice drept de autor sau alte notificări proprii;

–    transferați materialele sau informațiile către o altă persoană sau „oglindește” materialele sau informațiile de pe orice alt server.

 

  1. Această licență va înceta automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și pot fi încetate de către CleverControl în orice moment. După încheierea vizualizării materialelor sau informațiilor sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeți orice materiale și informații descărcate în posesia dvs., fie în format electronic sau tipărit.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, CleverControl și / sau licențiatorii dețin drepturile de proprietate intelectuală pentru toate materialele de pe CleverControl. Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt rezervate. Puteți vizualiza și / sau imprima pagini de la https://clevercontrol.com/ pentru propria utilizare personală, sub rezerva restricțiilor stabilite în acești termeni și condiții. CleverControl își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres și nu se acordă nici un brevet sau o licență sau drept de marcă.

 

Respectarea legilor

Modul în care utilizați software-ul și serviciile CleverControl este responsabilitatea dumneavoastră. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor aplicabile, inclusiv legile privind confidențialitatea, atunci când utilizați software și servicii CleverControl și garantați CleverControl că veți respecta aceste legi.

 

Informații confidențiale despre CleverControl

Unele informații de acces limitat sunt disponibile pe acest site web doar pentru clienții autorizați ai CleverControl care sunt înregistrați pentru a primi informații prin cont individual cu parole emise de CleverControl. Aceste informații restricționate sunt considerate informații confidențiale și de proprietate ale CleverControl. Dacă sunteți un client înregistrat, CleverControl vă autorizează să descărcați, să distribuiți, să copiați și să utilizați informațiile de acces limitat pentru dvs. sau, dacă este cazul, numai în cadrul organizației clientului și numai în scopurile prevăzute autorizate de CleverControl. Emiterea unei parole de înregistrare este condiționată de utilizarea informațiilor de către client în conformitate cu termenii acordului de licență sau de serviciu cu CleverControl. Nu veți transfera parola către părți neautorizate. Veți anunța imediat CleverControl despre orice utilizare neautorizată a parolei dvs. Sunteți responsabil pentru utilizarea și securitatea parolei furnizate. Nu veți încerca să obțineți acces neautorizat la nicio informație sau zonă a site-ului din acest site web.

 

Exonerare de răspundere

MATERIALELE ȘI INFORMAȚIILE PRIVIND SITE-urile WEB CLEVERCONTROL SUNT OFERITE „AșA ESTE”. CLEVERCONTROL NU FACE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, ȘI AICI DECLAMĂ ȘI NEGOCEȚI TOATE ALTE GARANȚII, FĂRĂ FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII IMPLICITE SAU CONDIȚII DE MERCHANTABILITATE PENTRU UNA PARTICIPARE A PARTULUI. În plus, CLEVERCONTROL NU GARANȚĂ SAU NICI NU REALIZEAZĂ Nicio REPRESENTARE PRIVIND ACCURACIA, REZULTATE SIMBILE, SAU FIABILITATEA UTILIZĂRII MATERIALELOR SAU A INFORMAȚIILOR SAU ALTE RELAȚIONATE LA ACESTUI MATERIAL SAU PE NICI O SITE WEB LEGATE DE SITE-ul WEB. MATERIALELE ȘI INFORMAȚII APARATE PE SITE-ul WEB al CLEVERCONTROL PUTE INCLUDE ERORI TEHNICE, TIPOGRAFICE SAU FOTOGRAFICE. CLEVERCONTROL NU GARANȚIAȚI CĂ NICIUNE DIN MATERIALE SAU INFORMAȚII PE SITE-ul WEB ESTE ACURAT, COMPLET, SAU CURENT. CLEVERCONTROL POATE ADUCE SCHIMBURI LA MATERIALE SAU INFORMAȚII CONȚINUTĂ PE SITE-UL WEB, ÎN ORICE FĂRĂ AVIZ.

 

limitări

FĂRĂ ACUM NU ESTE CLEVERCONTROL SA FURNIZORII SĂI FĂRĂ RESPONSABILITATE PENTRU ORICE DAUNE (INCLUS, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PIERDURI DE DATE SAU PROFIT, SAU DATĂ INTERUPRĂRII AFACERILOR), PRIVIND UTILIZAREA SAU INABILITATEA UTILIZĂRII MATERIALELOR PE CLEVERCONTROL DACĂ DACĂ CLEVERCONTROL A FOST NOTIFICAT DE POSIBILITATEA ACESTUI DAUNE. DUPĂ UNOR JURISDICȚII NU PERMIT LIMITĂRILE GARANȚIILOR IMPLICITE SAU LIMITĂRILE RESPONSABILITĂȚII PENTRU DAUNE CONSECVENȚIONALE SAU INCIDENTALE, ACESTE LIMITĂRI NU POATE SĂ SE APLICE.

 

Acorduri de licență și servicii

Toate software-urile și serviciile autorizate de CleverControl și documentația însoțitoare care este pusă la dispoziție pentru a fi descărcate de pe acest site web sunt produsele cu drept de autor ale CleverControl sau ale furnizorilor săi. Utilizarea software-ului și serviciilor este reglementată de termenii acordului de licență sau servicii aplicabile care însoțește sau este inclus cu un astfel de software sau serviciu.

 

Subscrieri

Orice informații, materiale sau idei pe care le trimiteți site-ului web de către vor fi tratate ca neconfidențiale și neproprietarite și pot fi utilizate de către CleverControl în orice scop, inclusiv fără limitare dezvoltarea și furnizarea de software și servicii, cu excepția faptului că toate datele personale trimis pe acest site Web va fi utilizat de CleverControl în conformitate cu Politica sa de confidențialitate. Nu puteți posta sau transmite altfel către sau de pe acest site web prin orice mijloace orice material defăimător, calomniu, obscen, ilegal sau pornografic sau orice alt material sau informație care ar putea duce la răspundere civilă sau penală.

 

Link-uri

Puteți face legătura cu pagina noastră de pornire, cu condiția să o faceți într-un mod corect și legal și să nu afecteze reputația noastră sau să profitați de ea, dar nu trebuie să stabiliți o legătură astfel încât să sugereze vreo formă de asociere, aprobare sau aprobare din partea noastră în care nu există niciuna. Nu trebuie să stabiliți o legătură de pe niciun site web care nu este deținut de dvs. Sunteți de acord să cooperați cu noi pentru a determina încetarea oricărei încadrări sau legături neautorizate. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără notificare prealabilă.

Linkuri de pe site. Dacă site-ul conține link-uri către alte site-uri și resurse furnizate de terți, aceste link-uri sunt furnizate numai pentru comoditatea dvs. Aceasta include legături de la agenții de publicitate, inclusiv reclame banner. Nu avem niciun control asupra conținutului acelor site-uri sau resurse și nu acceptăm nicio responsabilitate pentru acestea sau pentru orice pierdere sau pagubă care ar putea apărea din utilizarea dvs. de către acestea.

 

Modificări ale Termenilor de utilizare

CleverControl poate revizui aceste condiții de utilizare pentru site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord să fiți legat de versiunea actuală a acestor Termeni de utilizare.

 

Alte

Dumneavoastră recunoașteți că CleverControl Corporation este o companie din SUA și, ca atare, software-ul și serviciile sale sunt supuse controlului în conformitate cu legislația Statelor Unite, inclusiv Regulamentul privind administrarea exporturilor (15 CFR 730-774) și este de acord să respecte toate legile și reglementările aplicabile în materie de import și export.

Acest acord constituie întregul acord dintre părți și înlocuiește orice negocieri sau acorduri anterioare sau contemporane, fie ele orale sau scrise, legate de acest subiect. Nu vă bazați pe nicio reprezentare referitoare la acest subiect, oral sau scris, care nu este inclus în prezentul acord. Nici o reprezentare, promisiune sau acțiune care nu este inclusă în prezentul acord nu are caracter obligatoriu. Nicio modificare sau renunțare la vreun termen al prezentului acord nu este eficace decât dacă ambele părți îl semnează.